Adoptie
 Alle te adopteren honden zijn te vinden op onze Facebook pagina’s HondenBrokkenMakers (bovenste bericht met fotoalbum) en Honden ter adoptie via HondenBrokkenMakers.

ALGEMENE INFORMATIE
Eerst wordt er een vragenlijst per mail gestuurd met het verzoek die in te vullen. Als daar vragen over zijn, beantwoorden we die natuurlijk graag.
Dat betreft vragen over de thuissituatie, eventuele werksituatie, reeds aanwezige dieren, ervaring met honden, kinderen, kleinkinderen enzovoort.

Als die lijst voldoet aan onze criteria, wordt er in principe een afspraak gemaakt bij de kandidaat-adoptant thuis, om te kijken waar de hond zou komen te wonen. We willen namelijk niet dat een hond in verkeerde handen terechtkomt en dus gaat aan een adoptie altijd een huisbezoek vooraf.
Over en weer is het trouwens ook fijn om elkaar ‘in het echt’ te leren kennen. We horen graag wat de verwachtingen zijn van de te adopteren hond. Het moet voor iedereen goed voelen. Ook moet iedereen in het gezin het eens zijn met een adoptie en er helemaal achter staan.

Als de hond al in Nederland is, kan er natuurlijk (na ontvangst van de ingevulde vragenlijst) een kennismaking worden geregeld met de hond.

Als er meerdere aanvragen zijn gaan we niet overal een huisbezoek doen - dat zou veel te lang gaan duren. Dan maken we een inschatting van wat op papier/na telefonisch contact de beste adoptant lijkt en beginnen we daar met een huisbezoek. Dat betekent ook dat we mensen moeten teleurstellen en dat is natuurlijk niet leuk, maar daar kan iedereen zich goed in vinden, in de praktijk; iedereen wil als het goed is, het beste voor de hond. Voor de ene hond is dat wonen bij een hondenmaatje, voor de ander is dat met katten, of juist het rijk alleen hebben. Het is dus niet zo: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het gaat om de beste match.

Dat kost tijd – soms enkele dagen, soms enkele weken, ook afhankelijk van de situatie en leeftijd van de hond, uiteraard. Daarover communiceren we per mail of per telefoon, maar nóóit via Facebook. We respecteren ieders privacy. Ook is het niet leuk om op Facebook te moeten lezen dat 'jouw' hond naar iemand anders toe gaat – dat vertellen we graag persoonlijk, dat is wel zo netjes. We vragen mensen die interesse hebben om hier ook rekening mee te houden en niet te gaan roepen 'ik heb een mail gestuurd!' of 'ik krijg een huisbezoek!'. Mensen die dat lezen, denken dan, oh jammer, hij is al weg, ik hoef niet meer te reageren en dat is niet zo, want een hond is pas onder de pannen als hij is geadopteerd.

Staan alle lichten op groen, dan wordt de hond gereserveerd en gaan we een vlucht naar Amsterdam voor hem/haar regelen, of een ontmoeting met de fosterfamilie in Nederland.

Adoptiecontract
Er wordt altijd een adoptiecontract opgemaakt, met het oogmerk om de hond zo goed mogelijk te beschermen. Je koopt dus geen hond, maar adopteert hem.

Wat is het verschil?
Mochten zich onverhoopt onvoorziene omstandigheden voordoen (stel: de situatie van de adoptant verandert ineens ingrijpend: denk aan een ongeval, ziekte..…), dan vinden wij het belangrijk dat de hond niet in een asiel (of erger) belandt, maar terugkomt naar de stichting, waarna we in goed overleg samen een nieuw baasje kunnen zoeken. Deze mogelijkheid is nadrukkelijk niet bedoeld om de hond ‘uit te proberen’ en als het tegenvalt, maar terug te geven. Voor de wet is een hond een ‘product’, maar dat zien wij toch anders.

Ook moet elke hond alsnog gesteriliseerd of gecastreerd worden, als hij daar bij vertrek nog te jong voor is (jonger dan zes maanden). Anders gebeurt dat al in Roemenië, door onze eigen dierenarts. Daar is het veel goedkoper dan hier. De kosten voor sterilisatie in Nederland komen voor rekening van de adoptant. Ook dat staat in het adoptiecontract.
Is dat allemaal geregeld, dan staat niets meer in de weg en wordt het een hopelijk lang en gelukkig hondenleven.

Adoptiefee
De adoptiefee is een vast bedrag van 350 euro. Dat is niet kostendekkend, maar het tekort wordt door onze stichting bijgelegd.
Wat is daar in begrepen?

Voor dit bedrag wordt elke hond:
gechipt, uitgebreid gevaccineerd, getest op zes veel voorkomende ziektes (daar worden ook foto’s van gemaakt), hij wordt regelmatig ontwormd, ontvlooid, mits oud genoeg voor vertrek gecastreerd of gesteriliseerd (minimaal zes maanden) en krijgt extra vitamines in pastavorm en calcium, aangezien vrijwel elke hond die van straat komt, een slechte start had vanwege slechte en/of onvoldoende voeding.
Is hij ziek, dan wordt hij meteen behandeld en zo nodig geopereerd.
Hij wordt er van gevoed en de huur / kosten van de kennel in het shelter en zijn verblijf bij de dierenkliniek worden er van betaald.
Hij krijgt natuurlijk een paspoort en een chip.
De chip wordt door ons geregistreerd bij de NDG, de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren, uiteraard op naam van de adoptant. (Voor België dient de adoptant zelf naar de dierenarts te gaan, die de chip overzet, omdat dat zo in de wet is geregeld. Aangezien wij een Nederlandse stichting zijn, zijn adopties in België een uitzondering.)
Er wordt via de NDG ook een halsbandpenning gemaakt met naam en telefoonnummer.
De hond wordt met de auto naar de luchthaven gebracht, een rit van drie uur enkele reis en uiteraard moet de HBM bus dan weer teruggebracht worden door de chauffeur.
De hond wordt voorzien van een oerdegelijk veiligheidstuig met dubbele buikriem.
Er wordt altijd gevlogen met KLM: kosten 100 euro per hond, op basis van een vluchtbegeleider die altijd zelf zijn ticket betaalt. Er zijn wel prijsvechters, maar die nemen geen dieren mee. Per passagier mogen er maximaal drie benches oftewel drie dieren meegenomen worden.
De (prijzige) vliegbenches zelf krijgen we soms gedoneerd, maar anders moeten die worden aangeschaft – ze gaan wel eens stuk.
Dan nog het transport van de lege vliegbenches vanuit Nederland terug naar het shelter.

Dit alles is in de 350 euro begrepen.

Dat is dus niet overdreven veel… er moet echt (veel) geld bij, zeker als een hond ook nog medische hulp, extra zorg of een operatie nodig heeft (gehad), maar we proberen het adopteren voor iedereen betaalbaar te houden en op die manier toch zo veel mogelijk honden te helpen die het op straat echt niet redden.

Alle kosten in Nederland: voor brandstof, huisbezoeken, deelname aan evenementen, luchthavenbegeleiding, transport van benches, nazorg, porti, drukwerk en ophalen/inzamelen gedoneerde goederen worden door de bestuursleden uit eigen zak betaald – elke euro die wij ontvangen gaat naar de honden. Ook de bezoeken die we elke maand brengen aan Roemenië betalen we geheel zelf.

Waarborg
Mocht je besluiten om een pup te adopteren die nog te jong is om te steriliseren (dat kan vanaf 4 maanden), dan vragen we de adoptant om een borgsom over te maken van 250 euro, die teruggestort wordt op de dag dat de hond alsnog in Nederland is gesteriliseerd, tegen een bewijs (foto en/ of rekening van de dierenarts in NL). Op die manier hebben we zekerheid dat het daadwerkelijk gebeurt – we willen zeker géén HondenBrokkenMakers puppies op de wereld zetten!

Overdracht
De adoptant wordt gevraagd naar Schiphol te komen (danwel naar het huis van de fosterfamilie, als de hond al in Nederland is) en daar vindt de overdracht plaats van de hond, plus natuurlijk zijn paspoort. Met een hond die in foster is kan uiteraard eerst kennis gemaakt worden, vrijblijvend.

Bij de aankomst op de luchthaven zijn er altijd HBM-ers aanwezig om de overdracht vlekkeloos te laten verlopen (en om zelf mee te genieten...).
Foto’s van aankomsten staan regelmatig op onze Facebook pagina.

Daarna kan elke adoptant altijd bij ons terecht met vragen en verhalen – we houden heel graag contact om te horen hoe het gaat en om zo nodig een helpende hand te bieden, al dan niet middels een hondengedragsdeskundige..

Het aantal adopties houden we bewust beperkt – we zijn een relatief kleine stichting en focussen ons op steriliseren, aangezien dat de enige echte oplossing is van het straathondenprobleem. Maar lang niet alle honden kunnen zich redden op straat of zijn veilig, en voor hen willen we er ook zijn.
De adopties die we doen, begeleiden we van A tot Z.

Weet je het zeker - heb je er goed over nagedacht?
Een hond van de straat of uit het shelter moet natuurlijk nog alles leren, van zindelijk worden tot wennen aan een TV, de stofzuiger, het verschil tussen zijn speelgoed en je nieuwe schoenen, aan de riem lopen. Hij is nog nooit in een huis geweest. Dat kost tijd. Veel tijd. Daarom wordt honden niet geplaatst bij mensen wiens situatie dat niet toelaat – met andere woorden, die eigenlijk niet zoveel tijd hebben omdat ze veel werken, bijvoorbeeld. Je hebt ècht geduld nodig.
Ervaring in het opvoeden van een hond is meestal noodzaak; dat is iets anders dan ‘thuis bij mijn ouders hadden we altijd een hond’.

Kinderen
We plaatsen geen honden bij gezinnen met kinderen onder de 6 jaar. Waarom niet?
Veel honden hebben op straat hele nare ervaringen met kinderen opgedaan; we kennen hun verleden meestal niet, dus dat is een risico. Niet elke ouder beseft dit voldoende en het is voor ons soms moeilijk te beoordelen hoe een ouder daar mee omgaat. Daarnaast komen er vaak vriendjes en vriendinnetjes van dezelfde leeftijd over de vloer. Dat zijn risico’s die we daarom liever vermijden; we voelen ons namelijk als stichting verantwoordelijk. Een zo jong kind kan de lichaamstaal van een hond nog niet interpreteren en dat mag je ook niet verwachten. Als het fout gaat, moet de hond meestal weg en daar wordt niemand blij van. In Nederland worden per jaar ruim 150.000 bijtincidenten gemeld; het werkelijke aantal ligt dus nog hoger. Garanties heb je nooit, maar we gaan de risico’s niet opzoeken als we ze ook kunnen vermijden.
Een enkele keer maken we een uitzondering op de zes jaar-regel, zowel naar boven als naar beneden; dit is afhankelijk van hoe wij de situatie inschatten op basis van onze ervaring.

De adoptant is verplicht om een cursus te volgen bij een hondenschool naar eigen keuze, tenzij wij er van overtuigd kunnen worden dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. Een cursus is trouwens altijd prima om een goede band met je hond op te bouwen.

Om de gevaren bij ontsnapping zo klein mogelijk te maken:
De hond wordt door ons overgedragen met een zeer stevig en degelijk veiligheidstuig met dubbele buikband. Doe de hond ook een halsband om. Dubbel aanlijnen wordt dringend geadviseerd: één riem in je hand, de ander vastgemaakt aan je middel – één riem aan de halsband, één aan het tuig.
In het begin is het ontsnappingsgevaar het grootst, aangezien de hond de weg naar huis dan nog niet kent. HondenBrokkenMakers doet er alles aan om ontsnappingen, die niet zelden dramatisch aflopen, te voorkomen. Daarom krijgt een HBM hond altijd een veiligheidstuig om. Dit is inbegrepen in de adoptiefee. Ook bestellen we voor elke hond een penning met naam en telefoonnummer bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG). Zowel de penning als de registratie van de chip is inbegrepen in de adoptiefee, weer met het oog op maximale veiligheid van de hond.

HondenBrokkenMakers geeft daarnaast een GPS tracker in bruikleen. De borg bedraagt 50 euro. Na afloop van de leentermijn (1 maand) mag de tracker geretourneerd worden en wordt 40 euro van de borg teruggestort, danwel mag adoptant besluiten om de tracker over te nemen, hetgeen wij het liefst hebben. De (geringe) maandelijkse kosten voor gebruik van de app komen voor rekening van adoptant. Wordt de tracker later dan na 1 maand geretourneerd, dan wordt per (deel van een) maand een bedrag van 10 euro minder teruggestort. Wij adviseren echter om de GPS te blijven gebruiken. Bedenk dat een hond die geconfronteerd wordt met veel nieuwe geluiden en omstandigheden snel schrikt en zich onverwacht los kan trekken of kan ontsnappen – dat kan echt iedereen overkomen. Een GPS tracker voorkomt dan heel veel ellende.

Tot zover onze algemene informatie 😁
Nog vragen?
Mail: ern@verveer.com
Stichting HondenBrokkenMakers