Privacy Policy

Stichting HondenBrokkenMakers (HBM) (Kamer van Koophandel : 62010778 ) hierna te noemen Stichting HondenBrokkenMakers, verleent u hierbij toegang tot hondenbrokkenmakers.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Stichting HondenBrokkenMakers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting HondenBrokkenMakers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting HondenBrokkenMakers.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting HondenBrokkenMakers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright
Het copyright voor deze website ligt bij Stichting HondenBrokkenMakers. Foto’s, illustraties en teksten van deze website mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Stichting HondenBrokkenMakers. Als u beelden of teksten van deze website wenst te gebruiken kunt u (per e-mail) contact opnemen met Stichting HondenBrokkenMakers.