Sponsors

Hoofdsponsor:
Getikt! Notulistenbureau te Hardinxveld – Getikt vindt notuleren wèl leuk! 
Voor verslaglegging op locatie, uitwerken audiobestanden / interviews / vergaderingen en redigeren van teksten / scripties. 
Telefoon 0628132528

Ook HondenBrokkenMakers sponsoren?
Neem contact op met Erna Verveer, mail:  ern@verveer.com
De berichten van HBM via social media hebben een zeer groot bereik en bieden een goede exposure.
Sponsoring / doneren is fiscaal aftrekbaar, daar HBM aan de ANBI eisen voldoet. 

mandy